Category Archives: Αξιολόγηση

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης

     Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ  

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ηµερησίου και της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνονται ως εξής:

 1. Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα από την εξεταστέα ύλη, µε τα οποία ελέγχεται η γνώση  και  η  κατανόηση  εννοιών  και  ορολογίας,  η  κριτική  ικανότητα,  η  δυνατότητα αναπαραγωγής  γνωστικών στοιχείων, η  ικανότητα  του µαθητή  να αναλύει,  να συνθέτει  και  να δηµιουργεί, συνδυάζοντας γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
 2. Τα τέσσερα θέµατα που δίνονται στους µαθητές διαρθρώνονται ως εξής:
  α)  Το  πρώτο  θέµα  αποτελείται  από  πέντε  (5)  ερωτήσεις  αντικειµενικού  τύπου  (πολλαπλής επιλογής,  Σωστού  -Λάθους,  αντιστοίχισης)  µε  τις  οποίες  ελέγχεται  η  γνώση  και  η  κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συµπερασµάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
  β) Το δεύτερο θέµα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση
  της θεωρίας και οι  ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών  ασκήσεων  ή  άλλων  δραστηριοτήτων που  έγιναν  στο πλαίσιο  του  µαθήµατος. Με τις ερωτήσεις µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτηµα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
  γ)  Το  τρίτο  θέµα  αποτελείται  από  ένα  πρόβληµα  ή  µία  άσκηση  εφαρµογής  της  θεωρίας,  η οποία απαιτεί  ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών και µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα που διευκολύνουν τον µαθητή στη λύση.
  δ)  Το  τέταρτο  θέµα  αποτελείται  από  ένα  πρόβληµα  ή  µία  άσκηση,  που  απαιτεί  ικανότητα συνδυασµού  και  σύνθεσης  γνώσεων,  αλλά  και  ανάπτυξη  στρατηγικής  για  τη  διαδικασία δηµιουργίας  ή  επίλυσής  του.  Tο  πρόβληµα  αυτό  ή  η  άσκηση  µπορεί  να  αναλύονται  σε επιµέρους ερωτήµατα που διευκολύνουν τον µαθητή στη λύση.
 3. Η βαθµολογία  κατανέµεται ανά  εικοσιπέντε  (25) µονάδες στο  καθένα από  τα  τέσσερα  (4)
  θέµατα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέµα κάθε µία ερώτηση βαθµολογείται µε πέντε (5) µονάδες και
  στο δεύτερο θέµα η πρώτη ερώτηση βαθµολογείται µε δώδεκα  (12) µονάδες και η δεύτερη µε
  δεκατρείς (13) µονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέµα η κατανοµή της βαθµολογίας στα επιµέρους
  ερωτήµατα  µπορεί  να  διαφοροποιείται  ανάλογα  µε  το  βαθµό  δυσκολίας  και  καθορίζεται  στη διατύπωση των θεµάτων.
 4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέµα λαµβάνονται µε κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων, ενώ το
  πρώτο  και  το  τρίτο  θέµα  επιλέγονται  από  τους  διδάσκοντες  (ή  τον  διδάσκοντα)  το  µάθηµα καθηγητές.

(Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος περιγράφεται εδώ.)

Advertisements